Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

ODBORNÁ KONFERENCIA: Seniori a bývanie - 15.októbra 2013

Organizátorom konferencie, ktorá sa konala 15. októbra v Bratislave, bola nadácia SOCIA v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku a Hlavným mestom SR Bratislava. Tohtoročná konferencia riešila otázky bývania a seniorov. 

Program:
 
9.00 – 10.30
Seniori a bývanie
Bohdan Telgársky, koordinátor Rady seniorov, Bratislava: Aké výzvy stoja pred Hl. mestom Bratislava v oblasti bývania seniorov?
Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO v SR: Bývanie – významný determinant zdravia
Helena Woleková, nadácia SOCIA: Bývanie – zodpovednosť štátu alebo jednotlivca?
 
11.00 – 12.30
Nové výzvy v oblasti bývania seniorov
Vladislav Matej, nadácia SOCIA: Nové koncepty bývania seniorov v zahraničí
Viera Hlaváčová, MDVaRR SR: Nástroje štátu na podporu bývania pre seniorov
Erika Sučanská, Dominik n.o.: Ako môže bývanie prispieť ku kvalite poskytovaných sociálnych služieb?
 
13.30 – 15.30
Kroky voči seniorom z úrovne vlády, podnikateľov a výskumného pracoviska
Patrícia Bojková, MPSVaR SR: Národná stratégia aktívneho starnutia 
Irma Chmelová, ProSenior, s.r.o.: Špecializovaný internetový portál služieb a tovarov pre seniorov
Kvetoslava Repková, IVPR: Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika: terminológia, koncepty a diagnostika (prezentácia výskumu a uvedenie publikácie)
  
Konferenciu finančne podporila Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR

 


 

Organizátor zbierky: