Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

ZBIERKA V ULICIACH, piatok 4.októbra 2013

Prístup k opatrovateľským službám je v súčasnosti zdĺhavý a komplikovaný, predovšetkým však veľmi finančne nákladný. Aj preto organizujeme verejnú zbierku LIENKA POMOCI, prostredníctvom ktorej podporujeme rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. Každá pomoc má zmysel. 4. októbra ste mohli stretnúť našich dobrovoľníkov s označenými pokladničkami v uliciach miest na celom Slovensku. Označené pokladničky nájdete až do konca roka aj v predajniach Panta Rhei.

Ako ešte môžete lienke pomôcť?

1. pošlite SMS v hodnote 2 € na číslo 823 v sieťach všetkých operátorov
2. prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2621828221/1100
3. ak ste zákazník spoločnosti Orange, a.s., darovaním starého mobilu na predajni prispejete do zbierky sumou 1 €
4. prispejte prostredníctvom dakujeme.sk
5. zmeňte svoj imidž (hlavný partner zbierky, Nadácia Orange, zaplatí mesačnú starostlivosť o dkázaného seniora v hodnote 500 € za každých 20 "prefarbených hláv".

 
Organizátor zbierky: