Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

TLAČOVÁ KONFERENCIA & HAPPENING: "KTO sa STARÁ?", 2. október 2013

STARÁ / STARÁ sa
Dve rovnaké slová s rôznym významom a predsa spolu veľmi úzko súvisia. Touto hrou  so slovami chceme  pritiahnuť pozornosť k seniorom, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. „Kto sa postará o starých ľudí?“ je základná otázka štvrtého ročníka kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA. Tento rok sme si pomohli jedným z dôkazov, že pribúdajúce roky sa dotýkajú každého – šedinami. Strieborné vlasy ako symbol seniorského veku, ktoré automaticky vzbudzujú úctu. Aj preto známe osobnosti nechali profesionálov starať sa o ich vlasy, aby ukázali, že im na senioroch záleží. 

 
Organizátor zbierky: