Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
V súčasnej spoločnosti by sme ťažko hľadali človeka, ktorý nie je vlastníkom mobilného telefónu. Vďaka pretrvávajúcemu technologickému napredovaniu ich meníme častejšie, než kedykoľvek predtým. Zbaviť sa starého zariadenia však mnohí nepovažujú za také jednoduché, ako zakúpiť si nový telefón. Telefóny sa tak hromadia v domácnostiach a v tom najhoršom prípade končia v odpadkovom koši. Už 16. kampaň Orangeu upriamuje pozornosť na vrátenie nepotrebných mobilov a ich následnú šetrnú likvidáciu. 
 Staré a nepoužívané mobilné zariadenia nosili zákazníci do predajní Orangeu už 15. zberných sezón. Do programu „Staré mobily sa vracajú” sa počas ostatných štyroch mesiacov zapojilo 4 684 zákazníkov z celého Slovenska. Dokopy priniesli 15 335 nepotrebných zariadení vhodných na ekologickú likvidáciu, ďalších 1 934 kusov vyzbierali zamestnanci Orangeu v rámci decembrovej zbierky. Celkový objem odovzdaných telefónov od vzniku tejto iniciatívy sa tak vyšplhal na 267 774 kusov. Odovzdaním nepotrebného mobilu sa však už tradične pomáhalo hneď dvakrát. Okrem ekologického zlikvidovania zariadení venuje Orange 50 centov z každého odovzdaného kusu konkrétnej a vopred známej neziskovej organizácii. Finančný výťažok vo výške 8 634 eur a 50 centov bude vďaka ostatnej kampani určený na ovplyvňovanie zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva, ktorému sa venuje verejná zbierka Lienka pomoci pod  hlavičkou nadácie Socia.
Slogan 8. ročníka kampane To, čo pre nás urobili, nezostarne zdôrazňoval, že každý starý človek má za sebou nejakú históriu, odborné či životné skúsenosti. Bol, alebo je v niečom naozaj dobrý, výnimočný, niečo dôležité nám v živote dal a niečo podstatné nás naučil. Seniori sa do našich životov vpísali tým, čo pre nás urobili. A to nikdy nezostarne.

Kampaň vyzývala ľudí, aby tiež poďakovali inšpiratívnym starým ľuďom, ktorí v ich živote zohrávajú, alebo zohrali významnú úlohu. Prostredníctvom stránky www.lienkapomoci.sk mal každý možnosť napísať osobný list s poďakovaním, ktorý bol vďaka spolupráci s www.penfriends.sk reálne vytlačený a doručený.
Spolupracovali sme s Momou Horňákovou, populárnou youtuberkou a influencerkou. Kampaň podporil aj prezident SR Andrej Kiska.


Táňa Pauhofová poďakovala svojej starej mame
 

 
Stará maminka,
 
Chcem Ti vyjadriť obdiv a poslať Ti takto veľa lásky a vďaky za všetky okamihy, keď som pri Tebe rástla, vyvíjala sa, pozorovala, skúmala alebo sa hrala. Spolu so starým ockom ste mi ukázali harmóniu tak vzácnu
Dali ste mi lásku, pozornosť aj mantinely, ktoré som potrebovala preskúmať.
 
Napriek môjmu vtedajšiemu nepochopeniu si mi ukázala, čo to znamená byť dámou a ja to po rokoch cítim, zažívam. Ukázala si mi, čo všetko žena zvládne, že dokáže byť milujúcou, silnou, schopnou aj nekompromisnou v tom, čo pokladá za dôležité. A dala si mi môjho najväčšieho učiteľa moju mamu.
 
Ďakujem Ti. Je mi cťou byť Tvojou vnučkou. Ľúbim Ťa.
To, čo si pre mňa urobila, nezostarne.
 
 
Tvoja Táninka
 

 
Z Fondu Lienka pomoci sme rozdelili v grantovej výzve 25 000 eur. Termín na zasielanie projektov bol 5. máj 2017.
Výsledky hodnotenia grantovej výzvy nájdete http://www.lienkapomoci.sk/ako-lienka-pomohla.

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien na jeseň 2016 organizovala 7. ročník kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA. Dlhodobé ciele kampane sú ambiciózne: upozorniť na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. Práve posledný cieľ sa organizátori snažia naplniť prostredníctvom verejnej zbierky LIENKA POMOCI.
Získané finančné prostriedky (25 000 eur) budú použité na podporu projektov, ktoré rôznym spôsobom podporia neformálnych opatrovateľov (napr. zapožičiavanie rôznych pomôcok pri opatrovaní, organizovanie školení či podporných skupín, atď.).
Informácie o Fonde a grantovom programe LIENKA POMOCI a formulár na prihlasovanie nájdete tu.
Organizátor zbierky: