Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

VÝSLEDKY GRANTOVEJ VÝZVY 2012

15 000 € - teda celý výnos z verejnej zbierky LIENKA POMOCI, ktorá sa konala od októbra 2011 do marca 2012, rozdelila nadácia SOCIA medzi 11 projektov. Všetko sú to organizácie a mestá, ktoré poskytujú služby pre seniorov a stále sa chcú zlepšovať. čítať viac...

Z celkovej sumy 10 000 €, ktoré sme získali vďaka všetkým ochotným darcom verejnej zbierky LIENKA POMOCI v roku 2010, sme podporili 7 projektov. čítať viac...

Nadácia SOCIA sa téme seniorov a sociálnych služieb pre starších venuje už od svojho vzniku. Od roku 2002 sme priamo podporili 36 projektov s týmto zameraním na celom Slovensku v celkovej sume viac ako 1 milión Eur. čítať viac...

Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2016, sa prihlásilo 20 organizácii s projektami podpory pre neformálnych opatrovateľov. Odborníci a Správna rada nadácie SOCIA rozdelila 25 000 eur pre 14 organizácií

Konkrétne podporu získali tieto organizácie:
 
organizácia miesto pôsobenia názov projektu schválená suma cieľ
Centrum pomoci Kalná, n. o. Kalná nad Hronom Chcem sa cítiť bezpečnejšie 2 085,00 € zakúpenie zariadení na monitoring a signalizáciu pomoci seniorom
ADOS, Bratislavská arcidiecézna charita Bratislava Potrebujeme pomôcku 2 552,00 € zakúpenie pomôcok na zapožičiavanie 
obec Dubník Dubník Chceme pomôcť! 400,00 € pomoc pre neformálnych opatrovateľov, zakúpenie pomôcok
Spišská katolícka charita ADS Liptovský Mikuláš S kyslíkom sa žije lepšie 800,00 € zakúpenie kyslíkového koncentrátora s alarmom, jeho zapožičiavanie
Diecézna charita Žilina  Žilina Dobre je nám doma 1 979,00 € nákup pomôcok na zapožičiavanie
obec Moravany nad Váhom Moravany nad Váhom Kvalita ako súčasť opatrovateľskej služby v domácnosti 1 483,00 € zakúpenie pomôcok na zapožičiavanie 
Arcidiecézna charita Košice Košice Dovybavenie požičovne pomôcok v Košiciach chýbajúcimi najpotrebnejšími pomôckami 3 200,00 € nákup pomôcok na zapožičiavanie 
Diecézna Charita Rožňava Rožňava Novou službou za kvalitnejší život seniorov 2 445,00 €  zakúpenie rehabilitačných pomôcok na zapožičiavanie
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajské stredisko Bratislava Bratislava ZOOM 1 710,00 € nákup pomôcok (elektronická lupa) pre seniorov so zrakovým postihnutím, ich následné zapožičiavanie
SČK úzmený spolok Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Požičovňa pomôcok SČK Liptov 2 880,00 € obnova požičovne pomôcok, následne zapožičiavanie
SČK úzmený spolok Humenné Humenné Sme tu s Vami, sme tu pre Vás 1 483,00 € obnova požičovne pomôcok, následne zapožičiavanie
AkSen - aktívny senior, o. z.  Piešťany Kontaktný bod pre neformálnych opatrovateľov 2 000,00 € kontaktný bod pre neformálnych opatrovateľov, organizácia podporných skupín pre neformálnych opatrovateľov
SČK územný spolok Poprad Poprad Požičovňa pomôcok DOM SČK 1 483,00 € nákup pomôcok na zapožičiavanie 
Relevant, n. o.  Prešov Služba blížnym 500,00 € organizovanie podpornej skupiny pre formálnych a neformálnych opatrovateľov

 
Organizátor zbierky: