Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Ako lienka pomohla v roku 2019 a 2020

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien sa vzhľadom na sumu 9 708,50 eur rozhodla osloviť Centrum MEMORY, n. o. Organizácia predložila projekt, v rámci  ktorého pripraví 8-hodinové  kurzy pre terénnych opatrovateľov v šiestich mestách v rámci celej SR. Na každom kurze sa zúčastní 20 účastníkov (spolu 120 účastníkov). Všetky kurzy budú zrealizované do 15. 06. 2020.
Dôležitým faktom pre schválenie projektu bolo, že kurzy budú organizované v rámci celej SR. Ďalej to, že v súčasnosti kvalita podmienok starostlivosti o človeka s demenciou v teréne je limitovaná absenciou kontinuálneho špecializovaného vzdelávania so zameraním na demencie a kognitívny deficit osôb vo vyššom veku, ako aj absenciou programov zameraných na rozvoj osobnostného potenciálu opatrovateliek. Kurz sa zameriava na zvyšovanie odbornosti, ako aj posilnenie osobnostných kompetencií. Podpora ich sebaúcty, autonómnosti v záťažových situáciách v opatrovaní patrí medzi prioritné ciele tohto kurzu.
 
Terénne opatrovateľky sa oboznámia so základnou orientáciou v ochorení vrátane spôsobov liečby. Naučia sa, ako rozpoznať príznaky a štádia demencie, ako nastaviť denný program človeku s demenciou, budú im prezentované účinné postupy práce s klientmi. Kurz bude rozdelený do blokov a v jednotlivých blokoch sa budeme venovať nasledujúcim témam:
•           Profesionálne kompetencie opatrovateľky v domácnosti klienta.
•           Demencia, prejavy ochorenia a spôsoby liečby, základná diagnostika pre prax.
•           Komunikačné zručnosti opatrovateľky s ohľadom na kognitívny deficit seniora.
•           Denný režim človeka s demenciou.
•           Špeciálne prístupy ku klientom podľa stupňa ochorenia a zručností pre ich praktické využitie.
 
 
Organizátor zbierky: